בריכת השחייה בכפר סבא בבית ברל

בית ברל

בריכת 25 מטר מקורה
פעילות בבריכה:
קורס בסיסי
קבוצות אימון
לפרטים נוספים: 03-5400710

בית ברל/מרכז