בריכת השחייה במרכז ההידרותרפי מבואות החרמון

מרכז כ"ח, אצבע הגליל

בריכת 25 מטר מקורה
פעילות בבריכה:
קורס בסיסי
לפרטים נוספים: 03-5400710

המרכז ההידרותרפי מבואות החרמון, מרכז כ"ח, ישראל