בריכת השחייה נופשית בנופית

נופית סמוך לטבעון

בריכת 25 מטר מקורה
פעילות בבריכה:
קורס בסיסי
קבוצות אימון

לפרטים נוספים: 03-5400710

נופית, ישראל