בריכת השחייה עשרת במושב עשרת

מועצה אזורית גדרות

בריכת 25 מטר מקורה
פעילות בבריכה:
קורס בסיסי
קבוצות אימון

לפרטים נוספים: 03-5400710

מועצה אזורית גדרות, עשרת, ישראל