בריכת השחייה כישורית בקיבוץ כישור

קיבוץ כישור 

בריכת 25 מטר מקורה

פעילות בבריכה:
קורס בסיסי

לפרטים נוספים: 03-5400710

בריכת כישורית

כישור, ישראל