סקר שירות לקוחות

כחלק מהמאמצים לשיפור השירות, נבקשך לענות על שאלה אחת בנושא השירות שקיבלת ולסמן בקליק את אחת משלוש האפשרויות.

באיזו מידה השירות שקיבלת משירות הלקוחות שלנו עמד בציפיות שלך?