התאמה לקבוצת אימון מחובר לcrm

טופס התאמה לקבוצות אימון

שם המדריך:

שם התלמיד:

מין:

בריכה:

מספר שיעורים שנכח התלמיד:

שוחה 25 מטר בשיטה?

  כן   לא

במידה ולא ציין כמה הוא כן עושה:

האם מתאים לקבוצות המשך (שוחה בריכה שלמה) למרות שלא נכח בכל השיעורים?

  כן   לא

מהן סיבות אי ההתאמה- בעיות חולשות:
ציון כללי

רקע- אישי/מקצועי על התלמיד- כל פרט שיכול לעזור בגיוסו לקבוצות ההמשך:

משהו נוסף שתרצה לפרט?: