ביפר

הנחיות לנציג

אין למלא נתונים פיקטיביים בשדה המייל!!! במידה ולקוח מסרב למסור פרטים יש להשאיר את השדה ריק

1.  בתחילה אנא וודא האם מדובר בלקוח קיים או חדש

2.  במידה ומדובר בלקוח קיים יש לבחור ב "שרות" בתפריט הגלילה. הקפד לוודא באם מדובר בשרות ללקוח קיים או ללקוח קיים ילדים ולבחור בהתאם בתפריט הגלילה.

3.  במידה ומדובר בלקוח חדש יש לשאול לסיבת הפנייה ולבחור בהתאם מתפריט הגלילה "קורס בסיסי", "חוג ילדים", או "קבוצת אימון".

4.  במידה והלקוח מעוניין לרכוש מוצר פיזי כדוגמת משקפת, סנפירים, שעון וכד' יש לבחור באופציה "מוצר פיזי".