• התאמה לקבוצת אימון

התאמה לקבוצת אימון
  שם המדריך:

  שם התלמיד:

  מין:

  בריכה:

  מספר שיעורים שנכח התלמיד:

  שוחה 25 מטר בשיטה?

  כןלא

  במידה ולא ציין כמה הוא כן עושה:

  האם מתאים לקבוצות המשך (שוחה בריכה שלמה) למרות שלא נכח בכל השיעורים?

  כןלא

  מהן סיבות אי ההתאמה- בעיות חולשות:

  רקע- אישי/מקצועי על התלמיד- כל פרט שיכול לעזור בגיוסו לקבוצות ההמשך:

  משהו נוסף שתרצה לפרט?:

  תודה רבה על שיתוף הפעולה!