טופס ביטול קורס אוניברסיטה

  שם ומשפחה:

  מספר תעודת זהות:

  טלפון:

  כתובת מייל:

  סכום החזר ללקוח:

  מספר כרטיס אשראי:

  תוקף:

  מספר תשלומים: