טופס ביטול קורס אוניברסיטה

שם ומשפחה:

מספר תעודת זהות:

טלפון:

כתובת מייל:

סכום החזר ללקוח:

מספר כרטיס אשראי:

תוקף:

מספר תשלומים: