• טופס רישום לאוניברסיטה

טופס רישום לאוניברסיטה
שם ומשפחה:

תעודת זהות של המשתתף בקורס:

טלפון:

כתובת מייל:

תאריך תחילת הקורס:

שעה:

שם המדריך:

יום בשבוע:

סכום:

סיבת מתן הנחה:

מספר כרטיס אשראי:

תוקף:

CVV

מספר תשלומים:

מנוי: