• טופס רישום לאוניברסיטה

טופס רישום לאוניברסיטה
  שם ומשפחה:

  תעודת זהות של המשתתף בקורס:

  טלפון:

  כתובת מייל:

  תאריך תחילת הקורס:

  שעה:

  שם המדריך:

  יום בשבוע:

  סכום:

  סיבת מתן הנחה:

  מספר כרטיס אשראי:

  תוקף:

  CVV

  מספר תשלומים:

  מנוי: