מדיניות ביטולים ילדים

חוג שנתי

ביטול חוג לפני תחילת החוג

ניתן לבטל עסקה במשך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שנותרו 2 ימי עבודה לפני פתיחת החוג וזאת תמורת 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ – הסכום הנמוך מבניהם.

ביטול חוג לאחר תחילת החוג

1.   המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין החוג יהיה תאריך קבלת הודעתו של הנרשם על ביטול ההרשמה או הפסקת השתתפות. ההודעה צריכה להימסר למשרדי TI בטלפון 035400710.

2.   ביטול ההשתתפות לאחר שהנרשם החל את החוג, הוא יחויב באחוז הרלבנטי ממחיר המחירון על כל שיעור שניתן ובנוסף 200 ₪ דמי טיפול.